Skuteczny drenaż i dobra izolacja piwnicy. Zabezpieczenie instalacji rurowych w gruncie
Mokre ściany piwnic w starszych budynkach, ale też i nowo budowanych to dość powszechny problem i kłopot dla mieszkańców. Przyczyny mogą być różne, ale najczęstsze to: podniesienie poziomu wód gruntowych, uszkodzenie lub brak izolacji murów, rozszczelnienie rur kanalizacji deszczowej oraz uszkodzenie drenażu.

Mokre ściany piwnic w starszych budynkach, ale też i nowo budowanych to dość powszechny problem i kłopot dla mieszkańców. Przyczyny mogą być różne, ale najczęstsze to: podniesienie poziomu wód gruntowych, uszkodzenie lub brak izolacji murów, rozszczelnienie rur kanalizacji deszczowej oraz uszkodzenie drenażu. Przed laty, wobec braku izolacji bitumicznych, podstawowym rozwiązaniem przeciwwilgociowym był drenaż. Dlaczego to rozwiązanie już nie działa w większości miejsc?

Paradoksalnie, najczęstszą tego przyczyną jest... poprawa standardów użytkowych budynków. Prowadząc wykopy dla nowych instalacji sanitarnych, telefonicznych czy gazowych, przerywano drenaż. Skutkiem tego woda gromadziła się w pozostawionej części drenażu powodując znaczne zawilgocenie gruntu oraz przyległych murów.

Aby drenaż spełniał swoje zadanie

Sprawdzonym materiałem do drenażu i izolacji termicznej jest lekkie kruszywo ceramiczne Leca® KERAMZYT. Produkt jest mrozoodporny, a jego izolacyjność termiczna jest ponad pięciokrotnie wyższa niż gruntu czy żwiru. Do wykonywania zasypek drenarskich zalecane jest stosowanie Leca® KERAMZYTU budowlanego L o granulacji 10-20 mm, który lepiej od żwiru przepuszcza wodę.

Ponadto, przy zasypywaniu unika się przypadkowej deformacji i zmiany spadków rur drenażowych oraz uszkodzenia pionowych izolacji muru z płyt styropianu EPS i XPS. Keramzyt może również zastąpić wspomniane płyty przejmując pełną ochronę cieplną piwnic. Zasypkę keramzytową zaleca się układać w geowłókninie zabezpieczającej drenaż przed zamuleniem.

Jak wykonać klasyczny drenaż przy budynku i pod posadzką?

W przypadku zalewania i dużego zawilgocenia podłogi w piwnicy oprócz odwodnienia wokół budynku warto zastosować drenaż podposadzkowy. Ważne! Aby drenaż działał właściwie i nie wpływał niekorzystnie na konstrukcję całego budynku należy skonsultować celowość i sposób jego wykonania ze specjalistą.

>> Krok po kroku. Drenaż opaskowy z Leca KERAMZYTU luzem.

Ważne! Aby drenaż właściwie i nie wpływał niekorzystnie na konstrukcję całego budynku należy skonsultować celowość i sposób jego wykonania ze specjalistą.

 

Drenaż - porada eksperta

Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu keramzyt, Leca

Drenaż opaskowy wokół budynku to rozwiązanie, które sprawdza się zawsze kiedy obiekt usytuowany jest na zboczu. Po obfitych deszczach czy też roztopach śniegu, woda stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ścian od strony stoku. Dzięki jej odprowadzeniu przy pomocy drenażu, teren wokół budynku może szybko wysychać, a pionowe izolacje murów nie będą zagrożone. W przypadku budowy na terenie płaskim i gruntach przepuszczalnych, takich jak piasek i żwir, drenaż może okazać się zbyteczny. Natomiast gdy budynek jest posadowiony na gruntach gliniastych i ilastych, o celowości zastosowania drenażu powinien zawsze decydować specjalista geotechnik, który pomoże rozwiązać problem tak, aby nie nastąpiło nadmierne rozmakanie i przesuszanie podłoża.

 

Izolacja ścian piwnic keramzytem w workach

Jeśli nie ma potrzeby wykonywania drenażu, a uzasadnione jest tylko docieplenie piwnic, wystarczy ustawić pionowo przy ścianie worki z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L. Zużycie wynosi 3 worki na 1 m2 na jedną warstwę worków (o średniej grubości 17 cm), która odpowiada termicznie 7 cm styropianu.

>> Krok po kroku. Szybka izolacja ścian piwnic Leca KERAMZYTEM w workach.

Jak zabezpieczyć zamarzające instalacje rurowe prowadzone w gruncie?

Zamarzające rury to problem, który pojawia się każdej zimy, gdy kilkunastostopniowe mrozy utrzymują się przez kilka dni. Co zrobić, jeżeli obiekt już istnieje, a rury ułożone przy nim w gruncie są powyżej strefy przemarzania?

Najczęściej wiąże się to z sytuacjami gdy:

  • rurociągi zbiorcze (kolektory) ułożone są na minimalnej głębokości, natomiast ich odległość do budynku jest na tyle duża, że dla zachowania spadku rur należy przyłącza prowadzić w strefie przemarzania,
  • trasy różnych instalacji krzyżują się,
  • w trakcie kolejnych prac remontowo-modernizacyjnych obniżono teren, na którym znajdują się rury przyłączy.

 

Zjawisko przemarzania

 

W Polsce wyodrębniono cztery zasadnicze strefy przemarzania gruntu. Najgłębiej, bo aż na głębokość 1,4 m, ziemia przemarza w rejonie Suwałk. Najmniejsza normowa głębokość przemarzania występuje w Polsce zachodniej i wynosi jedynie 0,8 m. Aby skutecznie zabezpieczyć instalacje rurowe, głębokość ich układania powinno się powiększyć jeszcze o 30 do 45 cm. Takie są zalecenia normowe, jednakże zimy z ostatnich kilku latach pokazały, że na problem należy spojrzeć „głębiej”, ponieważ rurociągi przemarzały nawet na głębokościach większych niż określone normą. Przemarzanie gruntu zależy także od jego wilgotności. Gdy jest wilgotny przemarza szybciej i głębiej, np. po mokrej jesieni lub przy wysokim stanie wód gruntowych. Z kolei przemarzanie jest mniejsze, gdy grunt na powierzchni jest porośnięty roślinnością, przykryty warstwą liści, lub kiedy przed dużymi mrozami spadł śnieg, którego warstwa utrzymuje się i powiększa wraz z kolejnymi opadami.

Rozwiązanie problemu - dodatkowa izolacja nad rurociągami

W takich i podobnych warunkach dodatkowa izolacja nad rurociągami pozwala na ułożenie ich wyżej, czyli już w strefie przemarzania. Izolację można wykonać z Leca® KERAMZYTU. Kruszywo to ma ponad pięciokrotnie lepsze właściwości izolacyjne niż naturalny grunt.

Jest mrozoodporne, czyli nie ulega rozpadowi w trakcie wielokrotnego zamarzania i rozmarzania. Ułożone w gruncie zachowuje się w sposób neutralny, nie ma niekorzystnego wpływu na rosnące nad nim rośliny. Ponadto jest trwałe i może być wielokrotnie użyte np. do powtórnej izolacji po wymianie lub naprawie rurociągów.

Izolacja instalacji Leca® KERAMZYTEM luzem

Rurociągi w gruncie można izolować keramzytem na kilka sposobów. Najbardziej rozpowszechniony polega na zasypaniu wykopu z ułożonym rurociągiem kruszywem luzem. Wówczas rurociąg układa się na klasycznej podsypce piaskowej, natomiast po bokach i nad rurociągiem wysypuje się Leca® KERAMZYT budowlany L (gruboziarnisty). Aby ograniczyć zawilgocenie wypełnienia wskazane jest przykrycie go od góry folią, na której układa się wierzchnią warstwę gruntu lub nawierzchnie chodników na podbudowie z tłucznia lub piasku.

>> Krok po kroku. Izolacja instalacji Leca KERAMZYTEM luzem.

Szybka izolacja instalacji Leca® KERAMZYTEM w workach

Aby przyspieszyć wykonanie izolacji można zastosować keramzyt w workach. Wówczas po bokach rurociągu wysypuje się kruszywo luzem, natomiast przestrzeń nad rurociągiem wypełnia się workami z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L.

>> Krok po kroku. Szybka izolacja instalacji Leca KERAMZYTEM w workach.

Izolacja instalacji w kanałach Leca® KERAMZYTEM

W kanałach instalacyjnych obsypanie rurociągów i kanałów wentylacyjnych keramzytem izoluje je termicznie, a dodatkowo wypełnienie kanałów takim kruszywem zniechęca do przebywania w nich myszy, szczury i inne gryzonie.

>> Krok po kroku. Izolacja instalacji w kanałach Leca KERAMZYTEM luzem.

Więcej informacji, w tym kompletne rozwiązania z instrukcjami „krok po kroku” i rysunkami technicznymi znajdziesz stronie www.leca.pl w zakładce ROZWIĄZANIA.

Komentarze:
Dodaj nowy komentarz:
CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka. Ma to na celu potwierdzenie czy jesteś prawdziwym użytkownikiem.